Suomeksi

Vi planerar och bygger din trädgård med väggar, tak och golv.

Vi använder växter och stenar för att skapa rum och stämning.

Träd
Beställ trädgårdsplaneringen på vintern så kan du starta arbetet med trädgården genast på våren.

Tjänster

 • Trädgårdsplanering –Till privata, företag, föreningar, församlingar, städer och kommuner.
 • Planteringar och plantförsäljning – Blommor, buskar och träd.
 • Stenarbeten – Alla typer av naturstens- och betongstensarbeten.
 • Gräsmattsarbeten – Hållbara och vackra gräsmattor från sådd eller färdiga från rulle.
 • Beskäring – Beskäring av buskar och träd.
 • Konsultation – Rådgivning och problemlösning i trädgården.
 • Trädgådsskötsel – Underhåll och restaurering av trädgårdar.
 • Skogsskötsel – Röjning och avverkning.
Skydda känsliga vintergröna växter mot vårsolen.

Bilder

Beskäringar av buskar och träd kan utföras från vårvintern till hösten.

Om oss

Henrik Lövdahl (f. 1959) är företagets ägare:

 • Trädgårdsanläggare (anleggsgartnermester) med egen firma i Oslo 1987-1995
 • Kommunträdgårdsmästare i Korsholm 1995-2005
 • Timlärare vid Svenska yrkesinstitutet 2003-2010
 • Företagare i trädgårdsbranschen (HL Gardening) sedan april 2005
 • Examen från Ekenäs forstinstitut 1980 och arbete som skogsförman i början på 1980-talet
Gräsmattsarbeten ska helst utföras på våren och försommaren eller på sensommaren och hösten.

Ta kontakt

HL Gardening / Henrik Lövdahl
Frilundsvägen 2
65170 Vasa

Tel: 050-466 57 04
Hem: 06-312 13 75
E-post: hl-gardening@netikka.fi